C U R R I C U L U M       V I T A E

IME I PREZIME: Borna Tafra
ADRESA UREDA: Gundulićeva 23, ZAGREB
TELEFON: 01/4854-131
MOBITEL: 098/186-5854
E-MAIL: borna.tafra@odvjetnickiured-tafra.hr

Osobni podaci

DATUM ROĐENJA: 26.05.1989.
MJESTO ROĐENJA: Zagreb, Republika Hrvatska
NARODNOST: hrvat
SPOL: muški

Radno iskustvo

2016. – odvjetnički vježbenik kod odvjetnice Sanje Tafra u Zagrebu
član Hrvatske odvjetničke komore
2014. – 2015. – Asistent uprave
2012. – 2013. – Voditelj poslovnice

Obrazovanje

2017. Položen pravosudni ispit
2015. Završen Pravni fakultet u Zagrebu
Modul: Trgovačkopravni

Poznavanje stranih jezika

Engleski jezik: odlično u govoru i pismu
Njemački jezik: odlično u govoru i pismu

“Ius est ars boni et equi.”

Pravo je umijeće dobrog i pravednog.

Borna Tafra

Borna Tafra