Odvjetnički ured Tafra

U Uredu kao odvjetnik radi odvjetnica Sanja Tafra, koja se prvenstveno bavi zastupanjem fizičkih i pravnih osoba u građanskim sporovima, a ponajviše trgovačkim, obiteljskim, radnim,  zemljišnoknjižnim, ovršnim, ugovornim i prekršajnim pravom.

Odvjetnica je također i registrirani izmiritelj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – Centar za mirenje, kao i pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori i Hrvatskoj udruzi izmiritelja. Uz odvjetnicu u Uredu je stalno zaposlen i odvjetnički vježbenik Borna Tafra, koji stječe iskustvo u građanskim sporovima, ali i prekršajnim i kaznenim postupcima.

Kroz suradnju s drugim odvjetničkim uredima, sudskim prevoditeljima i sudskim vještacima, u mogućnosti smo pružiti široki raspon odvjetničkih usluga.

“Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

Sanja Tafra

Borna Tafra

Borna Tafra