“Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

Odvjetnički ured osnovan je 1961 i od svojeg osnutka se nalazi u centru Zagreba, a danas, već preko 30 godina, na adresi Gundulićeva 23.

U svojoj dugogodišnjoj tradiciji duljoj od 50 godina, Odvjetnički ured Tafra pruža odvjetničke usluge i osigurava pravnu zaštitu fizičkim i pravnim osobama iz svih područja civillnog prava, te kontinuirano radi na usavršavanju i edukaciji. Odvjetnica Sanja Tafra uspješno pruža pravnu pomoc fizičkim i pravnim osobama s njemačkog i engleskog govornog podrucja.

Uz pružanje odvjetničkih usluga, odvjetnica Sanja Tafra je i registrirani izmiritelj u građanskim i kaznenim sporovima.

Odvjetnički ured Sanje Tafra je povezan sa odvjetničkim uredom Borne Tafra na temelju Ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda od 17.3.2021., a radi osiguranja pružanja širokog raspona odvjetničkih usluga, sve u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, Statutom Hrvatske odvjetničke komore i drugim općim aktima Hrvatske odvjetničke komore.

Također, odvjetnica Sanja Tafra blisko surađuje i s drugim odvjetničkim uredima u Hrvatskoj, kako bi se svakoj stranci pružila brza i odgovarajuća pravna pomoć.

Odvjetnik Tafra uvodna